SOL Medical

Medische gassen met marketingvergunning

 • Antafil (50% zuurstof, 50% distikstofmonoxide (lachgas))
 • Neophyr (mengsel van stikstofmonoxide in stikstof)
 • SOL distikstofmonoxide (lachgas)
 • SOL lucht
 • SOL zuurstof

Medische gassen zonder marketingvergunning

 • Helium EU Ph.
 • Kooldioxide EU Ph.
 • Stikstof - zuurstof - helium medische mengsels
 • Stikstof - zuurstof - kooldioxide medische mengsels
 • Stikstof EU Ph.
 • Zuurstof - kooldioxide medische mengsels
 • Zuurstof – helium medische mengsels

Medical device gases (MD)

 • Argon MD voor Argon Plasma Coagulatie (APC)
 • Distikstofmonoxide (lachgas) MD for cryotherapie
 • Kooldioxide MD for laparoscopie
 • Kooldioxide MD voor cryotherapie in vloeibare fase
 • Kooldioxide MD voor cryotherapie in gasvormige fase
 • Kooldioxide MD voor in-vitro culturen
 • Spirometrie mengsels MD
 • Stikstof MD voor cryopreservatie

SOL for Healthcare
Wilt u iets melden? Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op