Ethiek en waarden

Code of Ethics en het organisatiemodel, management en controle

De SOL Group is ervan overtuigd dat respect voor ethische principes, correctheid en transparantie essentiële voorwaarden voor duurzame groei vormen.

Respect voor de Code of Ethics zorgt ervoor dat alle persoonlijke interactie, zowel binnen als buiten de SOL Group, rechtvaardig en effectief is, om zo de reputatie van de bedrijven die er deel van uitmaken te ondersteunen, en tegelijkertijd trots en een gevoel van verbondenheid bij de werknemers te creëren.

Het controle-, beheer- en organisatiemodel, dat door SOL Spa onder wetsbesluit 231 2001 aangenomen is, integreert de Code of Ethics en is een operationeel instrument voor het toepassen van de principes die het bevat.

Code of Ethics van de SOL Group

De Code van de ethiek van de SOL Group definieert de waarden waarop de activiteiten van alle Group zijn gebaseerd en de praktijken die alle medewerkers en medewerkers moeten volgen om aan de verwachtingen van stakeholders te voldoen.

Code of Ethics