Training

Continue training is een integraal onderdeel van de cultuur binnen de SOL Group.

Binnen de Groep vinden de trainingen plaats op de werkvloer en indien nodig op externe lokaties.

Elke nieuwe werknemer wordt begeleid door een bedrijfstutor, speciaal gericht op de integratie binnen de organisatie met de meest geschikte methoden en tijdsplanning..

Speciale cursussen worden verzorgd door interne en externe trainers en worden jaarlijks opgesteld door het management in nauwe samenwerking met de afdeling Personeel & Organisatie.