Veiligheid, milieu en kwaliteit

Geïntegreerd kwaliteit-, veiligheid- en milieu management systeem

De SOL Group heeft een geïntegreerd kwaliteit-, veiligheid- en milieu management systeem vastgesteld om de dekking van al haar activiteiten te waarborgen, onnodige duplicatie te voorkomen en synergieën te benadrukken.

Het top Management heeft voor elk gebied van de activiteiten een specifiek beleid vastgesteld dat kan worden geraadpleegd en gedownload van de SOL Group website.

 

Certificaten

Third-party verificatie en de daaruit voortvloeiende certificaten met conform ISO regelgeving bevestigen de geldigheid van het door de SOL Group gebruikt geïntegreerd management systeem.

Het aantal gecertificeerde afdelingen neemt voortdurend toe.

De verkregen certificeringen kunnen worden geraadpleegd en gedownload via de SOL Group website.

Certificaten

Gezondheid en veiligheid

Bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers is voor de SOL Group een fundamentele en essentiële waarde. Het is gebaseerd op een ethische werkvisie waar alle dagelijkse activiteiten in alle groepsmaatschappijen onder vallen.

Het bereiken van een "nul ongelukken" target is wat alle afdelingen zich elk jaar ten doel stellen en ze bereiken het bijna altijd dankzij de inzet van alle werknemers. Analyse van de oorzaken van ongevallen en de corrigerende maatregelen die genomen worden, samen met continu opleiden van alle werknemers, zijn van fundamenteel belang in het voorkomen van ongevallen. Aandacht voor veiligheid betreft ook de klanten, door middel van een risico analyse op alle producten en diensten van ontwerp tot end of life opties.

Milieu

Bij alle activiteiten van de SOL Group is duurzame ontwikkeling leidend en is het een doel de maximale normen voor milieuefficiëntie te bereiken, die verder gaan dan naleving van wet- en regelgeving.

De SOL Group is zich er van bewust dat natuurlijke bronnen uitgeput raken en om deze reden streeft ze continu naar een hogere energie-efficiëntie en een vermindering van het gebruik van grondstoffen en vermindering van emissies.

Aandacht voor duurzaamheid beperkt zich niet tot de productionele activiteiten, maar strekt zich ook uit naar de ontwikkeling van producten, toepassingen en diensten die onze klanten helpen hun milieuprestaties te verbeteren.