Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke bepalingen:

Betreffende de informatie op deze website

De teksten, informatie en andere gepubliceerde gegevens op deze website, samen met links naar andere websites, zijn louter informatief en volledig officieus.

Sol Group kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke fouten of nalatigheden van gelijk welke aard, eveneens niet voor schade, rechtstreeks, onrechtstreeks of accidenteel voortkomende uit het lezen of het gebruiken van de gepubliceerde informatie, in eender welke vorm of voor de toegang of het gebruiken van materiaal op andere websites.