Producten en diensten voor industrie

Onze produkten en diensten voor de industrie

SOL produkten en diensten zijn op maat gemaakt voor de behoeften van alle industriële klanten. Ook de gecomprimeerde gassen en bulkgassen, evenals alle technische benodigdheden en diensten en uitrusting voor het veilig aanwenden van alle gassen voldoen aan alle gevraagde en opgelegde eisen.


Gassen

Negentig jaar ervaring in de productie en distributie van gas ten dienste van onze klanten om hun werk te vergemakkelijken en veiliger te maken. Gas uit de lucht, afzetting of synthese : eender van welke afkomst, Sol kan u hoge kwaliteitsgassen aanbieden op een constante en betrouwbare wijzen met garanties en controles tot op ppb-schaal (onzuiverheden in deeltjes per biljoen).

Belangrijkste gassen
Andere gassen

Gasmengsels

De verschillende bijdragen van alle eigenschappen van een individueel gas worden zo gecombindeerd of samengesteld dat er uit een specifiek toepassing een zo hoogwaardig mogelijk eindprodukt komt. Dat is onze filosofie achter onze research and development. SOL is toegewijd aan het aanmaken van zijn mengsels en in het genereren van mengsels met een precisie in de orde van ppb (deeltjes per biljoen). SOL luistert steeds naar de behoeften van de klant en streeft voortdurend naar veldtests om zo tegemoet te komen aan de grote waaier van mengsels nodig voor alle behoeften en toepassingen in de praktijk.


Koelgassen en natuurlijke vloeibare koelmiddelen

SOL selecteerde voor zijn klanten een groot gamma van natuurlijke en HFC-koelgassen, inclusief de meest wijd verspreide en erkende produkten in de markt, evenals de nieuwste ontwikkelingen in R&D, om zo te kunnen voldoen aan de meest actuele en strenge wettelijke verplichtingen opgelegd doord de EU F-gasreglementering. SOL ondersteunt hierbij ook zijn klanten in de reconversie van bestaande plants, zich terdege bewust van de hoge prestaties die de markt stelt om tegemoet te komen aan de nieuwste regelgeving met respect voor de omgeving en het milieu.


Leveringswijzen

Niet enkel het leveren van het zuiverste gas of het meest juiste mengsel is genoeg om aan de maximale kwaliteitsbehoeften van de klant te voldoen. In de sector van het technische gas is de manier waarop (verpakkingen), het juiste tijdstip (transport) en de correcte hoeveelheid (volume) voor elke klant van primoridaal belang. SOL biedt u de ruimste keuze van mogelijkheden om elke klant in zijn activiteiten optimaal te helpen. SOL helpt u met bevoorrading en transport, van mobiele containers tot cryogene tanks en zelfs pijpleidingen of on-site systeemtoepassingen, dit zowel voor het regelen en afstellen van installaties als voor hulp bij actieve en/of passieve veiligheidssystemen.


Apparaten

SOL biedt een groot gamma aan van hoog-technologische en innovatieve produkten aan voor alle toepassingen in de huidige markt. De “gas-equipment-plant” combinatie maakt het ons mogelijk om aan de brede waaier aan marktbehoeften te voldoen, dit door op maat gemaakte oplossingen voor de eindverbruiker aan te bieden.


Bijkomende services

De meerwaarde van een leverancier is vooral de kwaliteit van de service die hij geeft. SOL maakt hiervan zijn sterkste punt en kan zijn klant helpen de moeilijkste problemen aan te pakken in de huidige markt. Technische en technologische begeleiding, opleidingen, product- en cylinderopvolgsystemen en het totaal gas management-pakket (TGM) dat alle aspecten van het leveringsproces omvat.


SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op