Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het SOL Group model voor duurzame ontwikkeling

Het SOL Group duurzame ontwikkelings model is bedoeld om economische groei te creëren, terwijl het de impact minimaliseert van haar activiteiten op het milieu en de gezondheid, veiligheid en ontwikkeling van haar medewerkers garandeert.

We zijn ons ervan bewust dat de verwachtingen van de aandeelhouders in balans moet zijn met iedereen die interactie heeft met de SOL Group omdat ze legitieme belangen hebben.

Het bestuur model dat ervoor zorg moet dragen dat de duurzaamheid doelstellingen worden bereikt, is gebaseerd op een ondernemingsbestuur met interne controle en geïntegreerde managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid en milieu.

De SOL Group publiceert jaarlijks een duurzaamheidverslag, die bekeken en gedownload kan worden vanaf deze pagina op de SOL Group website.