Training-cursussen courses

Training-cursussen courses

Veilig gas gebruiken

Het beschermen van de gezondheid en de veiligheid van de mens en zijn omgeving is de basis van de meest essentiële waarden voor de SOL-groep, daarom promoot het voor zijn klanten trainingen en cursussen over het veilig gebruik van gassen. Zowel theoretische als praktische opleidingen, op maat gemaakt voor elke klant en sector, zijn gebaseerd op bijna een eeuw aan ervaring in de sector.

Lascursussen

Opleiding veiligheid op de werkplek 81/2008

De tekst en referentie over de gezondheid en de veiligheid voor de arbeiders is de Europeese directive 89/391/CEE van 13 juni 1989, zij omhelst de belangrijkste toepassingen voor de gezondheid en de veiligheid die gelden voor gans Europa. In Italië is dit decreet 89/391/CEE gekend als de “Single text on health and safety in the workplace” (TUSL).

Onder de bepalingen van de TUSL is er ook de verplichting om de betrokken mensen op te leiden en te trainen.

Deze opleiding en training moet minstens het volgende bevatten :

  • de gevaren en specifieke risico’s van de activiteiten en de preventieve en beschermende maatregelen zoals omschreven in het risico-evalutiedocument;

  • de gevaarlijke eigenschappen van gassen en andere chemische producten die gebruikt worden in productieprocessen, zoals in de veiligheidsbladen;

  • de veiligheidsmaatregelen bij bedrijfsactiviteiten toegepast in een bedrijf zoals daar zijn, bedrijfsrichtlijnen, bedrijfsreglement en andere documenten;

  • eerste-hulp-bij-ongevallen (EHBO); vuurpreventie en intern noodplan.

Training moet alttijd voorzien worden al ser over gegaan wordt tot :

  • verhuren;

  • verhuizen en of wijzigen van de activiteit;

  • introductie van nieuwe uitrusting, technologie of gevaarlijke substanties;

  • introductie van nieuwe regelgeving of aanpassingen van bestaande wetgeving;

  • actualiseren van de risico-evaluatie;

en moet periodische herhaald worden.

SOL is bevoegd om deze cursussen aan zijn klanten te geven en kan daarbij de nodige attesten maken geldig onder TUSL na het afleggen van een test.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op