AliSOL

ALISOL is een specifiek gamma van gassen en gasmengsels gecertificeerd voor de voedingsindustrie. Alle ‘foodgrade’ materiaal, technologie en diensten ontwikkelt door Sol voldoen aan de verplichtingen en reglementering voor het verpakken van voedingswaren in een beschermende omgeving.

Modified atmosphere packaging “(MAP)

Het verpakken van voedsel in een aangepaste, beschermende omgeving is een verpakkinstechnologie waarbij de normale samenstelling van de lucht in de verpakking wordt aangepast op een gecontroleerde wijze. Dit om het produkt langer te kunnen bewaren op een natuurlijke wijzen zonder de smaak en de sensorische eigenschappen van het produkt aan te tasten.

Zuurstof, stikstof, carbon dioxide, argon, helium and lachgas zijn “food-grade gecertificeerde gassen”. Ze maken deel uit van de categorie van toegelaten additieven voor het gebruik in de voedingsindustrie en vormen de belangrijkste componenten van de gasmengsels gebruikt in deze beschermde omgeving(atmosfeer). Het gamma ALISOL maakt het mogelijk zowel met monogassen als met geprefabriceerde mengsels (met verschillende samenstellingen van de bovengenoemde componenten), om tegemoet te komen aan alle eisen gesteld in de voedingsindustrie en garandeert hierbij het respect voor de zuiverheidspecificaties van produkten voor voedingsadditieven in naleving van de “HACCP”-procedures.

Beschermde atmosfeer wordt gebruikt voor het verpakken van verschillende voedingsprodukten, waaronder:

  • Wit en rood vlees
  • Plantaardige produkten klasse IV en V
  • Vis
  • Verse gevulde paste
  • Melk en kaasprodukten (zuivel)
  • Bakkerijprodukten
  • Koffie en poedervormige produkten

 

Het effect van “Foodgrade”-gas in MAP

Stisktof (N2) en argon (Ar) zijn gassen die gebruikt worden om de zuurstofgraad te verminderen om oxidatie te vermijden, voor het vertragen van de groei van aërobe micro-organismen en om het verpakkingsvolume te behouden.

Carbon dioxide (CO2) heeft een belangrijk indirect effect in het controleren van de microbenactiviteit met bacteriostatische werking.

Zuurstof (O2) wordt gebruikt voor het behoud van de rode kleur van vlees en om anaërobe gisting te voorkomen in plantaardige produkten.

Lachgas (N2O) wordt voornamelijk gebruikt als drijfgas in vet gebaseerde vloeibare produkten.

Helium (He) wordt gebruikt om barrière materialen te traceren in voedselverpakkingen.

Het AliSOL-gamma omvat materialen en food-grade gecertificeerde apparaten voor het verspreiden, controleren en het behandelen van Foodgrade-gassen. 

Veiligheidsbladen

Technologies
Sectors of Application
SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op