Natuurlijke koelmiddelen(vloeistoffen)

Natuurlijke koelmiddelen(vloeistoffen)

Natuurlijke koelmiddelen zijn het groene alternatief voor freonen en hebben een zeer lage milieu-impact met een minimale ODP-waarde (Ozon Depletion Potential) en een GWP-waarde (Global Warming Potential). Zij respecteren de ozonlaag en voldoen aan de normen opgelegd door het Kyoto-protocol.

Natuurlijke koelgassen, zijnde natuurlijk gas (aardgas), behoren tot het bredere know-how van SOL, dat gespecialiseerd is in het omgaan met gas onder zeer hoge druk die daarnaast ook nog eens toxisch en ontvlambaar zijn.

Natuurlijke koelgassen zijn in drie families op te delen:

Ammoniak (R717)

Ammoniak is een natuurlijke koelgas bekend om zijn sterke prestaties in koelinstallaties. Het is al sinds de dertiger jaren (1930) in gebruik in de koelindustrie, het heeft een zeer laag kookpunt en een hoge energie-efficiëntie dankzij een hoge latente verdampingswarmte.

Ondanks zijn uitstekende koeleigenschappen is ammoniak giftig voor de mens en licht ontvlambaar en onverenigbaar met koperen leidingen. Om dit probleem te bekampen wordt een secundaire vloeistof (glycolwater of kooldioxide) toegediend, om zo directe expansie te vermijden. Door de complexiteit van deze installaties wordt deze voornamelijk gebruikt in grote industriële plants of in supermarkten en grote sportcomplexen.

Kooldioxide R744

Kooldioxide is de referentie als het gaat om berekening van de GWP-waarde en is zeer respectvol voor de omgeving op het gebied van globale opwarming en heeft geen impact op de ozonlaag, in het verleden werd het wereldwijd gebruikt voor de komst van de CFCs en dd HCFCs (die vandaag verboden zijn).

De karakteristieken van kooldioxide, naast de goede warmte-overdracht,is zijn hoog volumetrische koelcapaciteit, die toelaten klein volume compressoren te gebruiken en zo een uitstekende thermodynamische efficiëntie heeft bij lage en gemiddelde temperaturen.Het specifieke aan kooldioxide in vergelijking met andere koelgassen is de speciale installaties die nodig zijn om om te gaan met de toestandsdiagram(P/T) van kooldioxide

Kooldioxide is niet giftig of ontvlambaar, is niet gepatenteerd en er zijn geen limieten op zijn ver(ge)bruik wereldwijd, wat de productie- en distributiekost laag maakt in vergelijking met de andere koelgassen.

Koolwaterstof

Zoals bij ammoniak werd koolwaterstof mondiaal gebruikt tot de komst van de CFK’s en de HFK’s zowel in de huishoudelijke- als in de industriële omgeving. Heden ten dage zijn deze weer zeer interessant geworden omdat zij geen fluor of chloor bevatten en dus milieuvriendelijker zijn: bijna alle huidige koelkasten voor thuis maken gebruik van dit koolwaterstof.

Het gebruik van koolwaterstof voor koeling heeft dit groot voordeel (naast zijn goede warmteoverdracht) maakt zij het mogelijk om minerale oliëen te gebruiken en worden zo de problemen met de vochtigheid, die gepaard gaan met het gebruik van synthetische smeermiddelen, vermeden.

Het gevaar van plants die koolwaterstoffen gebruiken is zeer klein, dit dank zij de verminderde hoeveelheid HC’s aanwezig in alle toestellen en de voorzieningen in verordening EN378.

 

Toepassingstabel

 

ASHRAE code

Airconditioning

Commerciële Koeling

Industriële Koeling

Warmtepompen

Koelinstallaties

Koeltransport

R717 Ammonia

 

 

 

 

R744 Carbon dioxide

 

 

HC

R32 Difluoromethane 

R290 Propane

R600 Normal-Butane

R600A Iso-Butane

R-E170A Dimethylether

R170 Ethane

 

Veiligheidsbladen

Technologies
Sectors of Application
SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op