Chemie & Pharma

Cryogene reiniging - DryBlast

DryBlast is een compleet gamma aan SOL technologieën, producten en diensten voor het reinigen van oppervlakken met droogijs: het is een eenvoudig, ecologisch, niet schurend en economisch systeem. Het is gebaseerd op het gebruik van een high-speed jet die kleine pellets van vaste koolstofdioxide (droogijs) door middel van perslucht tegen het te reinigen oppervlak blaast. De pellets hebben een diameter van ongeveer 3 mm en een temperatuur van ongeveer -78 ° C. Ze hebben de eigenschap te sublimeren (overgaan van vaste naar gasvormige toestand). Ze verdwijnen in de atmosfeer zonder resten achter te laten na het verwijderen van de verontreiniging.
De pellets dringen in de vervuiling binnen en beginnen tegelijkertijd te sublimeren, de pellet verandert in gas dat druk uitoefent tussen de te verwijderen laag en het oppervlak, een handeling die wordt vergemakkelijkt door de lage temperatuur van de pellets die het vuil broos maakt.

Het vuil wordt verwijderd door onthechting, in tegenstelling tot het traditionele zandstralen waarmee vuil wordt verwijderd op een agressieve wijze waarbij beschadigingen van het oppervlak kunnen ontstaan.

In tegenstelling tot het gebruik van oplosmiddelen en chemische producten laat de DryBlast technologie geen resten van potentieel gevaarlijke producten achter op het oppervlak van apparaten en installaties na de reiniging. De te reinigen oppervlakken blijven dus onveranderd, ook na vele reinigingen middels het DryBlast systeem.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op