Chemie & Pharma

Hydrogenering

 Hydrogenering is een chemische reactie waarbij waterstof wordt toegevoegd aan een substraat, gewoonlijk met een katalysator. De meeste hydrogenerings processen gebruiken moleculaire waterstof (H2), die geleverd kan worden in gecomprimeerde vorm of op de locatie zelf geproduceerd kan worden.

SOL biedt brede ervaring in de productie, transport, verwerking en gebruik van waterstof die SOL. Dit maakt het mogelijk om veiligheid te waarborgen: de beschikbaarheid van middelen, voorzieningen, installaties, gekwalificeerd personeel, protocollen, certificaten en advies voor opslag en gebruik.  

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op