Chemie & Pharma

Spoelen, overdruk en ontgassen

 Met spoelen kunnen verschillende soorten verontreinigingen middels het gebruik van een transportvloeistof uit leidingen, installaties of installatiedelen verwijderd worden. SOL biedt als transportvloeistof de belangrijkste technische inerte gassen zoals stikstof, argon en soms kooldioxide. Samen met de klant ontwerpt SOL de installatie met een specifieke spoeltechniek, de beste wijze van distributie van het spoelgas en de gewenste druk.


Overdruk wordt veel toegepast in de chemische en farmaceutische industrie om te waarborgen dat de druk in een installatie hoger is dan die van de omgeving teneinde te voorkomen dat verontreiniging van buitenaf (bijvoorbeeld lucht) processen kunnen verstoren. Stikstof, argon en soms kooldioxide worden gebruikt voor deze technologieën om veiligheid te waarborgen en of degradatie door oxidatie door de aanwezigheid van atmosferische zuurstof te voorkomen.

Ontgassing wordt gebruikt om vluchtige of minder goed oplosbare bestanddelen van een vloeibare fase naar een gasvormige fase te brengen en ongewenste bestanddelen van bepaalde producten te verwijderen. Eventueel ook om de ontgaste vloeistof te hergebruiken: zo kan zuurstof uit een vloeistof verwijderd worden door inspuiting van een inert gas zoals stikstof of argon (met SOL technologie en inrichting) teneinde oxidatie te voorkomen.

 

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op