Chemie & Pharma

VOS-emissie eliminatie en terugwinning van oplosmiddelen

In de chemische en farmaceutische industrie kunnen oplosmiddelen en vluchtige chemische verbindingen in de afzuiging en ontluchtingskanalen terechtkomen. Restrictieve regelgeving inzake de uitstoot en de mogelijkheid om deze producten te terug te winnen heeft geleid tot de RecSOLv techniek. Deze techniek gebruikt de koude die opgeslagen zit in vloeibare stikstof en de inertheid van stikstof. Dit is een moderne oplossing voor de behandeling van luchtemissies die aan de strengste milieueisen voldoet.

Het RecSOLv is flexibel en zorgt bij minimale en maximale vraag voor een correcte en continue werking en garandeert een minimaal gebruik van stikstof in verhouding tot de te behandelen emissies.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op