Chemie & Pharma

Zuurstof verrijking bij fermentatie

Veel processen in de farmaceutische en bio-technologische industrie hebben zuurstof toevoeging nodig. Zo ook aerobe fermentatie, waarbij geënte micro-organismen worden gevoed met behandelde of gesteriliseerde lucht om de zuurstof te leveren die nodig is om de reactie gaande te houden.

Het verbruik van zuurstof varieert gedurende het proces en bereikt een maximum bij de maximale dichtheid van microbe bevolking die kan leven in de aangeboden lucht. Gebruik van gewone lucht stelt een grens aan de hoeveelheid zuurstof en beperkt zo de maximumhoeveelheid aanwezige micro-organismen. Bovendien beperkt productie van schuim het volume van de installatie.

Deze problemen kunnen worden opgelost met behulp van SOL technologieën inzake zuiver zuurstof gebruik. Gebruik van zuivere zuurstof is immers vijf keer zo efficiënt als gebruik van lucht.

In combinatie met de Ecojet® technologie en installaties verhoogt dit de productiviteit van het fermentatie proces.

Gassen

Sectors of Application

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op