Energie & Milieu

Behandeling van microverontreinigingen, residuele kleur, desinfectie - Ozono

Het gebruik van ozon, geproduceerd uit zuivere zuurstof, is een technologie die vaak moet worden toegepast in het tertiaire stadium van een waterzuivering voor de behandeling en het elimineren van micro-verontreinigende stoffen in afvalwater, zoals bijvoorbeeld oppervlakteactieve stoffen, niet-biologisch afbreekbare COD, residuele kleur of voor definitieve ontsmetting. En in bepaalde situaties voor de biologische fase, met name voor het verhogen van de BOD/COD verhouding van het te behandelen water.

Ozon is een sterk oxiderende gas dat wordt geproduceerd uit zuurstof middels het gebruik van elektrische energie, het is een onstabiel molecuul en heeft de neiging spontaan af te breken en weer zuurstof vormen (halfwaardetijd bij 20 ° C: ongeveer 30 minuten). Het kan dus niet worden opgeslagen en het moet geproduceerd worden daar waar het wordt gebruikt.

De modernste ozon technologieën bieden conversie niveaus van meer dan 16% met zuivere zuurstof als grondstof met een gebruiksefficiëntie in de buurt van 100%. Met name de productie van ozon uit pure zuurstof reduceert zowel de kosten van de investeringen als wel het stroomverbruik in vergelijking met systemen die lucht gebruiken. Dankzij de lage vochtigheidsgraad van de zuurstof geleverd door SOL, wordt een lange levensduur van de installatie gegarandeerd. Dit in tegenstelling tot het gebruik van perslucht wat tot regelmatige storingen kan leiden.

Met Ecojet® technologie is het ook mogelijk om zuurstof terug te winnen en te hergebruiken, bijvoorbeeld in de waterzuiveringsinstallatie, door de zuurstof die vrijkomt na het gebruik van ozon a te vangen: dit zorgt voor verdere besparingen en een verhoging van de algehele efficiëntie van de waterzuivering.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op