Energie & Milieu

Deodoriseren

De vorming van onaangename geuren in afvalwater, slib en rioolwater, kan voorkomen door anaerobe degradatie bij afwezigheid van zuurstof. Wanneer water of slib in bepaalde gedeelten van de installatie verblijft kan bacteriële flora alle aanwezige zuurstof verbruiken. Dit komt voor in accumulatie tanks, lange transportleidingen en gebieden waar sediment slib wordt afgezet. In dergelijke gevallen heeft het water een negatieve redoxpotentiaal waarde die aantoont dat er anaerobe omstandigheden zijn gecreëerd en deze kunnen leiden tot de vorming van chemische stoffen (bijvoorbeeld H2S) die een onaangename geur hebben.

SOL heeft verschillende gevallen van dit probleem opgelost door preventief zuivere zuurstof toe te voegen aan het afvalwater om zo anaerobe omstandigheden en stank te voorkomen.

Verschillende methoden van het toevoegen van zuivere zuurstof werden bestudeerd, rekening houdend met de specifieke behoeften van individuele applicaties, die onaangename geuren kunnen afgeven op verschillende locaties.

Het gebruik van deze SOL technologie maakt het mogelijk om de milieu-impact van de waterzuiveringsinstallatie te beperken en tegen zeer lage bedrijfskosten, vooral in vergelijking met andere oplossingen zoals bedekken en het isoleren van volledige secties van de installatie.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op