Energie & Milieu

Emissie controle units

SOL biedt gewoon en buitengewoon onderhoud voor technische gas installaties en analytische instrumenten die worden gebruikt in milieu analyse processen, met name voor de controle van de emissie van rook uit de petrochemische processen. Gewoon onderhoud is een programma van bezoeken en interventies die in overleg met de technische afdeling van de klant bepaald en uitgevoerd worden inclusief volledige rapportages, die online te raadplegen zijn.

Buitengewoon onderhoud zijn interventies uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers van. In dit pakket zit tevens onderhoud en kalibratie van rookgas emissie analyseapparatuur, zuivere gassen voor de analytische instrumenten, mengsels voor het kalibreren van de analyseapparatuur en voor de werking van bepaalde instrumenten en de materialen die hiervoor nodig zijn (adapters, kruispunten, filters, on-site generators) .

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op