Energie & Milieu

Ontsmetting

Het gebruik van ozon uit pure zuurstof voor het desinfecteren van drink- en primair water of afvalwater is een techniek die kan worden gebruikt als alternatief voor het gebruik van chemicaliën met meer milieu schade zoals chloor- of andere zuren zoals perazijnzuur. Ozon in water produceert elementaire zuurstof wat zorgt voor ontsmetting en recombineert dan tot moleculaire zuurstof wat geen residuen in het behandelde water achterlaat. De ozon wordt geproduceerd in ozon generator die gebruik maakt van gecontroleerde elektrische ontladingen om deze chemische stof van zuurstof te produceren: SOL stelt het gebruik van zuivere zuurstof voor, dit vergt lagere investerings- en exploitatiekosten en verhoogt de productie-efficiëntie en flexibiliteit. SOL biedt haar klanten toonaangevende ozon productie installaties en technologie, pilot installaties voor on-site onderzoek naar de beste oplossing, engineering, technische en technologische bijstand voor het definiëren van de werkwijze en installatie die het meest geschikt zijn voor de specifieke behoeften.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op