Energie & Milieu

Overmatige slib behandeling

Een belangrijke toepassing van door SOL geleverde zuivere zuurstof is aerobe stabilisatie van het overtollige slib in de biologische installatie: de overmaat aan actief slib, uit de oxidatie en nitrificatie tanks, wordt naar speciale tanks gestuurd, zodat het enige organisch substraat dat beschikbaar is voor het voeden van de bacteriepopulatie, de stoffen in het slib zijn. Onder deze omstandigheden wordt een endogene ademhaling gecreëerd, dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van de bacteriële activiteit en tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid biologisch afbreekbare vaste stof in het slib, dit gaat gepaard met een effectieve stabilisatie. De voordelen van het gebruik van zuivere zuurstof, vergeleken met het gebruik van lucht, zijn een kortere behandelingstijd waardoor de installatie kleiner kan zijn en met hetzelfde volume behandelingstank een hogere reductie van de organische fractie verkregen wordt, minder rest slib en een minimale milieu-impact door het beperken van broeikasgassen uit de behandelings tank.

De vermindering van de hoeveelheid zwevende biologisch afbreekbare stoffen is in het algemeen 20% voor een installatie met lucht, maar kan 40% bereiken in een installatie waarin zuivere zuurstof gebruikt wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat met zuivere zuurstof de hoeveelheid gas die benodigd is veel kleiner is dan bij gebruik van lucht, zodat de warmte die door bacteriële activiteit gecreëerd wordt niet verloren gaat door verdamping. Als gevolg hiervan neemt de temperatuur van de vloeistof toe wat de bacteriële activiteit begunstigt.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op