Energie & Milieu

Oxy-combustion

Bij de behandeling van vast of vloeibaar afval kan het gebruik van zuivere zuurstof, in plaats van of geïntegreerd in de verbrandingslucht, helpen om een ​​aantal problemen op te lossen in de vuilverbrandingsinstallatie: de door veroudering beperkte productiviteit kan verbeterd worden. De verhoging van de capaciteit maakt de installatie efficiënter (dit is specifiek het geval bij speciaal en ziekenhuisafval) en anderzijds hoeven er geen grote hoeveelheden afval opgeslagen te worden.

De behandeling van afval met een variabele samenstelling of seizoensvolumes kan problemen ondervinden bij het vasthouden van een vaste temperatuur, bijvoorbeeld wanneer er zeer vochtig afval aangeleverd wordt, dit kan het verbrandingsproces verstoren. Het gebruik van zuivere zuurstof maakt het mogelijk om de verbranding op een vastgestelde temperatuur te houden zelfs met afval dat voortdurend van samenstelling verandert en het maakt het mogelijk het gebruik van hulpbranders te voorkomen en zo waardevolle brandstof (methaan, LPG, diesel) te besparen.

SOL heeft jarenlange ervaring in de productie, distributie en het gebruik van zuivere zuurstof en garandeert een veilig gebruik van zuurstof in overeenstemming met de behoeften van de klant.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op