Energie & Milieu

pH waarde regeling en neutralisatie

Het gebruik van sterke minerale zuren, teneinde de pH te beheersen in waterbehandeling, heeft niet alleen een potentieel risico van overdosering, maar laat ook ongewenste chemische verbindingen in het water achter (bijvoorbeeld chloorverbindingen). SOL maakt voor dit doel gebruik van CO2, voorzien van een zuiverheids- en het voedselveiligheid certificering. Dit is een goed en steeds vaker gebruikt alternatief.

Coagulerende verbindingen die gebruikt worden voor de behandeling van drinkwater om zwevende delen die het water troebel maken te verwijderen kunnen de pH van het water tot waarden van ongeveer 9-10 verhogen. Om deze chemische producten goed te laten werken moeten de pH waarde verlaagd worden naar bijna neutraal. SOL levert automatische, specifieke pH waarde regelinstallaties.

Het voordeel van CO2 is nog duidelijker wanneer aluminium uit het water verwijdert moet worden. Dit metaal is sterk oplosbaar in water bij een bijna neutrale pH waarde zodat het noodzakelijk is nauwkeurig de pH waarde te regelen voor de verwijdering: SOL technologie, met behulp van CO2, maakt dit eenvoudig realiseerbaar met een minimale interventie in de installatie.

De neutralisatie van alkalische lozingen, bijvoorbeeld was water wat soda of kalk bevat, is vereist wanneer het water naar een ​​watertank of een biologische fabriek gestuurd wordt. Het traditionele gebruik van minerale zuren (H2SO4 en HCl) leidt tot een aantal problemen van toenemend belang, zoals de strenge beperkingen op het gehalte van sulfiden en chloriden in water (als gevolg van neutralisatie met zwavelzuur of zoutzuur), de hoge kosten van het onderhoud en het maken van een installatie die bestand is tegen minerale zuren en het risico van hyper verzuring door onjuiste dosering: SOL technologie, met de inzet van CO2, lost deze problemen op. In feite zijn de carbonaten en bicarbonaten, die vrijkomen door het gebruik van kooldioxide, niet vervuilend en zijn er geen grenzen aan de lozing hiervan. CO2 is inert, niet corrosief en veilig, pH-regulering is eenvoudig omdat, zelfs met onjuiste dosering, er geen gevaar is voor hyper verzuring.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op