Energie & Milieu

Pyrolyse en vergassing

Pyrolyse is een hittebehandeling, met afwezigheid van zuurstof, die de koolwaterstof omzet in een gasfase (syngas) en een vloeibare fase (teer): onder deze omstandigheden heeft de gasfase een significante calorische waarde en kan dus worden gebruikt als brandstof, waardoor waardevolle energieterugwinning plaatsvindt.

In vergassingsinstallaties vindt een gedeeltelijke oxidatie van de koolwaterstof plaats in een sub stoichiometrische atmosfeer teneinde een gas te maken zoals koolmonoxide en waterstof. De reactie wordt verkregen door de gedeeltelijke verbranding van de koolwaterstof met de proces zuurstof.

Het gebruik van een inert gas zoals stikstof als energiedrager voor pyrolyse en zuivere zuurstof als brandstof voor de vergassing, met SOL technologie, maakt een accurate en efficiënte werking van de installatie mogelijk.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op