Energie & Milieu

Vermindering van gasvormige emissies - RecSOLv

In de chemische en farmaceutische industrie kunnen oplosmiddelen en vluchtige chemische verbindingen in de afzuiging en ontluchtingskanalen terechtkomen. Restrictieve regelgeving inzake de uitstoot en de mogelijkheid om deze producten te terug te winnen heeft geleid tot de RecSOLv techniek. Deze techniek gebruikt de koude die opgeslagen zit in vloeibare stikstof en de inertheid van stikstof. Dit is een moderne oplossing voor de behandeling van luchtemissies die aan de strengste milieueisen voldoet.

Afhankelijk van het soort en de concentratie van de stof die geëlimineerd dient te worden en de totale hoeveelheden uitstoot die behandeld moet worden, kan RecSOLv met cryogene eliminatoren, die met vloeibare stikstof of met actieve kool absorbers die de te verwijderen stof ophopen en stikstofgas gebruiken voor het strippen en kanaliseren.

Het RecSOLv is flexibel en zorgt bij minimale en maximale vraag voor een correcte en continue werking en garandeert een minimaal gebruik van stikstof in verhouding tot de te behandelen emissies en zorgt voor een correcte afhandeling van de aspiratie- en thermostaat systemen die zijn geconfigureerd om uiteenlopende werkomstandigheden met een continue regulatie om de juiste hoeveelheid warmteoverdracht te garanderen met een stikstof verbruik wat in verhouding staat tot de hoeveelheid behandelde emissies.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op