Eten & Drinken

Water behandeling - Ozon

Ozon is een sterk oxidered gas dat wordt geproduceerd uit zuurstof met behulp van elektriciteit. Het is een onstabiel molekuul dat uiteenvalt waarbij zuurstof geproduceerd wordt (halfwaardetijd bij 20°C 30 minuten). Het kan niet worden opgeslagen en moet geproduceerd worden waar het gebruikt wordt.

Proces water kan effectief en efficiënt gedesinfecteerd worden met door de SOL plant geproduceerde ozon en de Ecojet® technologie. Hierbij worden geen schadelijk bijproducten gevormd en treedt geen verzilting op.

Bij behandeling van afvalwater kan SOL ozon toegepast worden voor verwijdering van kleurstoffen, afbraak van fenolen, oppervlakte-actieve bestanddelen, of andere chemicaliën die slecht verwijderbaar zijn zonder gebruik te maken van slib – dat ook weer afgevoerd zou moeten worden. Daar met de ozon ook zuurstof in het water toegevoegd wordt, wordt bovendien de biologische afbreekbaarheid van het afvalwater verbeterd.

De meest moderne ozon productietechnologieën bereiken een conversie van tot 16% van het uitgangsmateriaal zuurstof en een gebruiks-effectiviteit tot vrijwel 100%. Het gebruik van zuurstof als grondstof in plaats van lucht verlaagt zowel de investeringskosten als het verbruik van elektriciteit. Bovendien wordt, door het lage vochtgehalte in de zuurstof, de gebruikszekerheid van de ozongenerator verbeterd.

Met de Ecojet® technologie is het mogelijk, bijvoorbeeld bij de behandeling van afvalwater, de zuurstof die vrijkomt nadat de ozon verbruikt is te hergebruiken in het biologische proces. Hierdoor wordt de effectiviteit van de behandeling verder verhoogd.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op