Eten & Drinken

Bemesting met anhydrisch ammoniak - AgriSOL

Bemesting met ammoniakgas biedt een aantal voordelen ten opzichte van ureum of ammoniumnitraat: Agrisol is een combinatie van producten, technologieën en diensten die het mogelijk maken voor agrariërs om de productie te verhogen op een natuurlijke wijze en tegelijkertijd de hoeveelheid mestresiduen te beperken.

Agrisol bemesting wordt normaal gesproken toegepast in het voorjaar maar met de huidige technieken kan het ook als een top dressing (mei-juni) ingezet worden. Zo is het kunstmest verlies door niet optimale omstandigheden te minimaliseren. Het is bekend dat de juiste hoeveelheid stikstof, als micro-element, essentieel is voor een optimale en gezonde groei van gewassen: het resultaat in de praktijk is dat er grotere hoeveelheden stikstofmeststoffen gebruikt worden dan effectief opgenomen worden door de gewassen, vanwege de onvermijdelijke verliezen door bijvoorbeeld door regen.

Agrisol maakt efficiënt gebruik van de meststof mogelijk omdat ammoniakgas zich snel bindt aan het water dat van nature in de bodem beschikbaar is en langer beschikbaar blijft dan traditionele meststoffen. Dit zorgt voor verbeterde productiviteit per hectare zonder stijgende bemestingskosten en maakt behandeling in een vroeger stadium, voor het zaaien, mogelijk zodat er meer tijd beschikbaar is voor de bemesting. Agrisol is met name geschikt voor maïs en tarwe, de technologie werd ontwikkeld in de Verenigde Staten en Canada en wordt in Europa door de SOL Group aangeboden.

Bemesting met anhydrisch ammoniak

Sectors of Application

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op