Metaalverwerking

Gas, technologieën en diensten voor de sector van de metaalproductie

Kwaliteitsgas, mengsels en speciale mengsel-generatoren voor de metaalproductie

Afhankelijk van wat de wensen van de klanten in de metaalproductiesector ook zijn, van behandeling van gassen, las- en snijgassen, speciale gassen voor innovatieve materialen, installaties, uitrustingen of gebruiksgoederen-, heeft Sol een dochteronderneming of een gespecialiseerde distributeur dicht bij hen die oplossingen heeft ontwikkeld en kan aanbieden voor de gehele sector. De kwaliteit van de gassen en de mengsels, de beschikbaarheid van speciale mengselgeneratoren die meteen geïnstalleerd kunnen worden op locatie van de klant, hulp bij het gebruik van het juiste gas en bij de implementatie van gecertificeerde voorschriften zijn de sleutelelementen in een ruim en breed aanbod die Sol biedt. Helpen in het verwezenlijken van hun doelstellingen naar procesinnovatie, kwalitatieve productie en kostenbeheer vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de sector

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op