Petroleum & Gas

Advanced Oxidation Processes - AOP

De oxiderende eigenschappen van ozon, die de biologische zuivering van zuivere zuurstof stimuleert en een hoog koelvermogen heeft, samen met de chemische inertie van vloeibare stikstof, zijn de basis van de moderne terugwin- en milieutechnologieën aangeboden door SOL, voor de beheersing van emissies en de sanering van besmette gebieden.

In behandeling van grondwater, met name in de Pump & Treat technologie, maakt het gebruik van ozon uit pure zuurstof het mogelijk de oxidatie van verscheidene chemische stoffen in het water na besmetting, zoals fenolen, langketenige koolwaterstofverbindingen en niet-biologisch afbreekbaar CZV, te laten plaatsvinden.

Grondwater met specifieke vervuiling zoals vluchtige chemicaliën (bijvoorbeeld chloride oplosmiddelen) kunnen worden onderworpen aan een stripbehandeling met lucht om zo de concentratie van deze stoffen in het water te verlagen, ze over te dragen aan lucht en die vervolgens naar een cryogene eliminatie proces te sturen waar met vloeibare stikstof de verontreinigende stoffen gecondenseerd worden en zodat ze eenvoudig te verwijderen zijn, daarna worden ze doorgestuurd naar een gespecialiseerde zuiveringsinstallatie.

De inzet van de door SOL geleverde technieken biedt niet alleen een effectieve behandeling van emissies of een herstel van de behandelde gebieden maar biedt ook flexibiliteit bij de keuze van de methode en timing en beheersing van het proces met een korte behandelperiode.

Sectors of Application

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op