Petroleum & Gas

Lektesten

Het waarborgen van de veiligheid van petrochemische is van essentieel belang, er moet dus controle plaats vinden op en interveniëren van het proces en de pijpleidingen. SOL biedt lektesten met stikstof en helium. Lekkages veroorzaken milieu schade en verlagen de productie efficiëntie; snel en effectief opsporen en elimineren van de lekkage maakt het productie proces veiliger, vooral wanneer het transport van vloeibare, gasvormige, ontvlambare, giftige en gevaarlijke producten betreft. De voortschrijdende leeftijd van installaties en pijpleidingen, de complexiteit van de fabriek en de steeds strenger wordende veiligheidsnormen maken lektesten met mengsels van stikstof en helium geschikter dan klassieke systemen voor het vinden van grote en kleine lekkages, dit lektest systeem kan ook de grootte van de lekkage beoordelen. Na een zorgvuldige analyse van de gegevens kunnen de meest geschikte corrigerende en preventieve maatregelen genomen worden in een veilige situatie.

Lektesten worden gewoonlijk uitgevoerd na onderhoud en voor het droogproces; de installatie wordt enigszins op druk gebracht met een mengsel van door SOL aangeboden gassen, stikstof met een klein percentage helium. Helium is gemakkelijk detecteerbaar voor gevoelige analysatoren, die zijn geplaatst nabij de verbindingen, lassen, kleppen of andere componenten die kunnen lekken. De technische en technologische SOL afdelingen, evalueren met de klant om te beslissen over eventuele maatregelen die genomen moeten worden.

Sectors of Application

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op