ECO-LOGISCHE SOLution

Vloeibaar aardgas (LNG)
voor bedrijven die niet op het net zijn aangesloten

Asfaltcentrales, mijnen en groeven, cementfabrieken, metallurgie, voedingsindustrie, seristen, graandrogers, warmte-krachtkoppeling enz. Voor bedrijven die niet zijn aangesloten op het gasnet is LNG de optimale oplossing om hun energieverbruik te beperken en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. LNG wordt rechtstreeks geleverd en wordt niet verwerkt vanaf het inladen tot het gebruik op het industrieterrein. SOL, een internationale expertgroep in cryogene gassen, beheerst alle aspecten van een LNG-installatie: ontwerp, bouw, opslag, onderhoud, afstandsbewaking en bevoorrading van LNG.

 

  

 

Aardgas voertuigen (CNG)
voor goederenvervoer over de weg

Ondernemingen in goederenvervoer over de weg investeren duurzaam in een koolstofvrije mobiliteit. De vernieuwing van het wagenpark met LNG-materieel biedt een efficiënte oplossing voor de doelstelling om broeikasgassen te verminderen en vermindert ook de uitstoot van fijn stof en geluidshinder. DE OPLOSSING voor professionals in het wegvervoer.

  

 

  

 

 

SOL Group BE, een volledige LNG-prestatie

De integrale SOLution van SOL Group BE is een unieke gesprekspartner voor uw LNG-project en biedt u onder andere een energieprestatiemeting, wegwijs in de regelgeving, ontwerp van installaties en bouw, onderhoud van uw installaties, LNG-logistiek en telebewaking, en bevoorrading van LNG. 

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op