SOL Medical

NO Therapie

Het medisch gas Neophyr, waarvoor SOL in verschillende landen een productlicentie heeft in drie verschillende concentraties (225, 450 en 1000 ppm NO in stikstof), maakt het mogelijk dat het medisch personeel zich volledig aan de patiënt kan wijden en de voortgang van de therapie kan volgen.

Het “full service” pakket omvat de levering van toedienings installatie (een intelligente medische installatie voor continue dosering en monitoring), eventueel met een backup syteem.

Het technisch personeel van SOL onderhouden de installatie dragen zorg voor de periodieke kalibratie van de monitoring sensoren en voor het planmatig onderhoud.

SOL biedt trainingen en verschillende soorten kits die zorgen voor verbinding aan de longen ventilator.

Sectors of Application

SOL for Healthcare
Wilt u iets melden? Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op