SOL Medical

SafeAir

Werken in besloten ruimten waar risico’s ontstaan door een gemodificeerde atmosfeer, vereist een continue bewaking van de hoeveelheid zuurstof in de omgevingslucht en meer in het algemeen een controle op de aanwezigheid van mogelijke verontreinigingen.

Een zuurstofconcentratie in omgevingslucht die lager is dan veilige waardes (bijvoorbeeld door de verspreiding van stikstofgas uit vloeibare stikstof) kan belangrijke gezondheidsrisico's veroorzaken

Om deze reden heeft SOL een dienst van periodieke controles op alle sensoren ontwikkeld, voor elk type ruimte die continue monitoring nodig heeft vanwege het risico op het ontwikkelen van zuurstofarme omgevingslucht. Op deze sensoren kunnen akoestische en visuele alarmen aangesloten worden en aanvullende ventilatie en afzuiging installatiesOm zo snel en effectief een veilige atmosfeer te creëren.

SafeAir controleert en garandeert de perfecte werking van de sensoren, het adviseert de technische dienst en de veiligheid manager van het ziekenhuis voor eventuele corrigerende maatregelen die nodig zijn.

Sectors of Application

SOL for Healthcare
Wilt u iets melden? Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op