SOL Medical

Sanitaire voorzieningen

Een compleet pakket voor de controle op en onderhoud van airconditioners, luchtkanalen, lokale conditionering (fan-coil, splits), input en extractie roosters om zo een optimale hygiëne te kunnen garanderen.

Maar ook voor de hygiëne van de kamers, meubels, oppervlakken, apparatuur, instrumenten en de lucht. Met SOL’s biedt specialistisch advies, omdat elk object of plaats heeft zijn eigen reinigings procedure kent.

Inclusief controle instrumenten om onomstotelijk de effectiviteit te bepalen van de vastgestelde procedures omtrent de sanitaire voorzieningen en eventuele behoefte aan variaties.

Één dienst met talloze oplossingen voor elk object of ruimte om de hygiëne te garanderen ter bescherming van de patiënt en alle medewerkers.

Sectors of Application

SOL for Healthcare
Wilt u iets melden? Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op