Certificaten

Third-party verificatie en de daaruit voortvloeiende certificaten met conform ISO regelgeving bevestigen de geldigheid van het door de SOL Group gebruikt geïntegreerd management systeem.

Het aantal gecertificeerde afdelingen neemt voortdurend toe.

De verkregen certificeringen kunnen worden geraadpleegd en gedownload via de SOL Group website.

Certificaten