Gezondheid en veiligheid

Bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers is voor de SOL Group een fundamentele en essentiële waarde. Het is gebaseerd op een ethische werkvisie waar alle dagelijkse activiteiten in alle groepsmaatschappijen onder vallen.

Het bereiken van een "nul ongelukken" target is wat alle afdelingen zich elk jaar ten doel stellen en ze bereiken het bijna altijd dankzij de inzet van alle werknemers. Analyse van de oorzaken van ongevallen en de corrigerende maatregelen die genomen worden, samen met continu opleiden van alle werknemers, zijn van fundamenteel belang in het voorkomen van ongevallen. Aandacht voor veiligheid betreft ook de klanten, door middel van een risico analyse op alle producten en diensten van ontwerp tot end of life opties.