Milieu

Bij alle activiteiten van de SOL Group is duurzame ontwikkeling leidend en is het een doel de maximale normen voor milieuefficiëntie te bereiken, die verder gaan dan naleving van wet- en regelgeving.

De SOL Group is zich er van bewust dat natuurlijke bronnen uitgeput raken en om deze reden streeft ze continu naar een hogere energie-efficiëntie en een vermindering van het gebruik van grondstoffen en vermindering van emissies.

Aandacht voor duurzaamheid beperkt zich niet tot de productionele activiteiten, maar strekt zich ook uit naar de ontwikkeling van producten, toepassingen en diensten die onze klanten helpen hun milieuprestaties te verbeteren.