Werken bij ons

Transparantie, loyaliteit, objectiviteit, eerlijkheid, integriteit, constante toewijding aan kwaliteit, constante verbetering van veiligheid op het werk en milieuvriendelijkheid zijn kernwaarden die de SOL Group wil vinden en aanmoedigen bij al haar medewerkers.

De SOL Groep is ervan overtuigd dat de prestaties het best worden ontwikkeld en verbeterd door human resources.

Iedere medewerker van de SOL Group, ongeacht hun functie en ongeacht de contractvorm,, is verantwoordelijk voor de persoonlijke doelstellingen toegewezen aan hem/haar, en moet daarom moet in staat zijn, om binnen de grenzen van hun verantwoordelijkheden en met respect naar de organisatie, beslissingen te nemen en autonoom te werken, in een sterke vertrouwensrelatie met de organisatie..

De belangrijkste stimulans die ons in staat stelt om verder te professionaliseren we moeten we bij onszelf zoeken: in onze nieuwsgierigheid, in onze vastberadenheid waarmee wij nieuwe uitdagingen aangaan, in de bereidheid om met vernieuwing om te gaan.

Binnen de SOL Group is er geen ruimte voor gebrek aan respect, intolerantie, ongeoorloofde handelingen, onbehagen en discriminatie of intimidatie van welke aard dan ook. Van deze principes kan op geen enkele manier worden afgeweken en deze kunnen door iedereen op alle niveaus en in alle omstandigheden worden toegepast..

De SOL Group stelt zich als doel om een werkomgeving te creeren en te onderhouden, waarin persoonlijke kenmerken geen aanleiding kunnen geven tot discriminatie.

De SOL Group opereert voortdurend in overeenstemming met de nationale arbeidsregels in elk land waar ze actief is, alsmede met de internationale verdragen en aanbevelingen, waaronder de resoluties van internationale organisaties zoals de ILO (International Labour Organization) en de 'VN (Verenigde Naties).