Petroleum & Gas

Pyrolyse en vergassing

Pyrolyse is een hittebehandeling, met afwezigheid van zuurstof, die de koolwaterstof omzet in een gasfase (syngas) en een vloeibare fase (teer): onder deze omstandigheden heeft de gasfase een significante calorische waarde en kan dus worden gebruikt als brandstof, waardoor waardevolle energieterugwinning plaatsvindt.

Het gebruik van een inert gas zoals stikstof als energiedrager voor pyrolyse en zuivere zuurstof als brandstof voor de vergassing, met SOL technologie, maakt een accurate en efficiënte werking van de installatie mogelijk.

Sectors of Application

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op